Het windpark bestaat uit 3 windturbines, die in het verlengde en ten noorden van de 3 bestaande turbines aan de Reijndersweg zijn geplaatst. Gedurende de designfase heeft het projectteam de locatie van de twee meest noordelijke turbines in zuidwestelijke richting aangepast om een grotere afstand tot bebouwing in de buurt van Wijk aan Zee te bewerkstelligen. De nieuwe windturbines, op de kaart aangegeven in blauw, zijn qua hoogte vergelijkbaar met het al eerder gerealiseerde Windpark Reijndersweg (op de kaart in zwart afgebeeld). De turbines reiken 131 meter van de grond tot de top van het turbineblad, met een ashoogte van 85 meter.

Gedurende het vergunningsproces heeft het projectteam een groot aantal milieutechnische aspecten onderzocht, waaronder luchtkwaliteit. Het rapport hierover is hier in te zien.

Gegevens van de windturbines

 • Type: Enercon E92
 • Capaciteit: 2.35 megawatt (MW) per windturbine. Het totale vermogen van het windpark is 7.05 megawatt
 • Verwachte energieopbrengst per jaar: circa 25 miljoen kilowattuur (kWh)*. Dit wordt aan het landelijke netwerk geleverd
 • Hoogte: 131 meter tot de tip van het turbineblad met een ashoogte van 85 meter

* Vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 7000 Nederlandse huishoudens.

Tijdslijn

 • mei 2016: aanvraag Fase 1 van de omgevingsvergunning bij de Provincie Noord-Holland
 • juni en oktober 2016: aanpassingen en aanvullingen ingediend
 • december 2016: aanvraag Fase 2 van de omgevingsvergunning
 • maart-april 2017: ter inzage periode van de ontwerpvergunningen
 • zomer 2017: definitieve vergunningen van Gedeputeerde Staten ontvangen
 • maart 2018: SDE+ subsidie verleend
 • medio 2018 – begin 2019: financiering en tenderfase windturbines
 • begin – medio 2019: voorbeidingen bouw
 • medio 2019 – najaar 2020: bouwfase
 • najaar 2020: operationele fase. De verwachte levensduur van het windpark is 25 jaar

Projecthistorie

In eerste instantie had het projectteam een aantal varianten voor de plaatsing van maximaal 8 windturbines op het bedrijfsterrein ingediend bij de Provincie. Van de 5 ingediende scenario’s hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in september 2016 besloten slechts 1 scenario in behandeling te nemen: Scenario 3, ofwel de 3 turbines in het verlengde en ten noorden van Windpark Reijndersweg. Hoewel het niet is uitgesloten dat de afgewezen locaties ooit benut zullen worden, heeft het projectteam zich in eerste instantie gericht op de realisatie van de 3 goedgekeurde turbines.