Participatie

  • Print

De projectpartners willen het windpark open stellen voor participatie vanuit de omgeving. Om dit invulling te geven is er een participatieplan bij de Provincie Noord-Holland ingediend. Het participatieplan is opgesteld op basis van de algemene richtlijnen van de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en gesprekken met mogelijke locale belanghebbenden. Niet alleen wordt er beschreven hoe omwonenden betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van het windpark (procesparticipatie), maar er wordt ook een voorstel gedaan voor mogelijke financiële participatie, ofwel investering in Windpark Ferrum.

De financiële participatie wordt op twee niveaus vormgegeven: op individueel niveau door middel van obligaties en op gemeenschapsniveau door middel van een gebiedsfonds.

In Nederland is er al veel ervaring met obligaties in windparken, en tot op heden blijkt de belangstelling groot te zijn. Na oplevering van het project zal er meer informatie beschikbaar komen over de investeringsmogelijkheden in het windpark.

Via het gebiedsfonds wordt een deel van de inkomsten van het windpark beschikbaar gemaakt voor maatschappelijke en duurzame projecten in de omgeving. Op deze manier willen de projectpartners een directe positieve bijdrage leveren aan de wijdere omgeving van Windpark Ferrum. Eigenaar Windpark Ferrum B.V. heeft daartoe een convenant getekend met Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee. Zodra het windpark in gebruik is genomen zal Windpark Ferrum B.V., met als aandeelhouders Infinergy en Windcollectief Noord-Holland, de aangegane afspraken rondom het gebiedsfonds en de obligaties nakomen.