1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

RVO verleent SDE+ subsidie aan Windpark Ferrum

5 maart 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Windpark Ferrum de aangevraagde SDE+ subsidie verleend. Dit is weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van het windpark. De subsidie is gericht op het vergroten van de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie in Nederland. Zodra Windpark Ferrum operationeel is zal het hieraan een bijdrage van ongeveer 19,8 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar leveren (gebaseerd op een windturbine met een vermogen van 3 megawatt). Het projectteam gaat nu verder met de werkzaamheden voor het ontwerp en de voorbereiding van de tenderfase.

SDE+ aanvraag voor Windpark Ferrum ingediend

13 oktober 2017

Nu de vergunning voor Windpark Ferrum definitief is, heeft het projectteam de aanvraag voor subsidie onder de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) ingediend. De verwachting is dat de overheid binnen drie maanden reageert.  

Windpark Ferrum en Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee tekenen gebiedsfonds convenant

12 october 2017

De ontwikkelaars van Windpark Ferrum, een toekomstig windproject dat ten zuiden van Wijk aan Zee zal worden gebouwd, en de Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee hebben overeenstemming bereikt over de allocatie van een nog op te zetten gebiedsfonds. De partijen hebben daartoe een convenant getekend.

In juli van dit jaar hebben de Gedeputeerde Staten en de Provincie Noord-Holland vergunning verleend aan Windpark Ferrum, bestaande uit drie windturbines die in het verlengde van het al operationele Windpark Reijndersweg zullen worden geplaatst. De ontwikkelaars zijn van zins om het windproject volgend jaar te bouwen. Onderdeel van de plannen is het realiseren van een gebiedsfonds, met als doel om gemeenschapsprojecten en -initiatieven op milieu- en energiegebied te ondersteunen.

Initiatiefnemer EsbjÓ§rn Wilmar: “Als ontwikkelaars vinden we het belangrijk dat vooral de mensen die in de directe omgeving van het windproject wonen, baat hebben bij het gebiedsfonds. Windpark Ferrum staat het dichtst bij Wijk en Zee en via Stichting Milieuherstel kunnen we lokale bewoners helpen bij een zo milieubewust mogelijke energievoorziening.”

Het bestuur van Stichting Milieuherstel bij monde van de voorzitter Stijn Kroezen: “Als Stichting willen we Wijk aan Zee positief aan het milieu laten bijdragen. Het moet en kan beter. Bijvoorbeeld, in de transitie naar groene energie kan Wijk aan Zee voorop lopen. Projecten die we daarvoor willen starten zijn alleen mogelijk met financiële ondersteuning. De middelen die vrijkomen uit het gebiedsfonds van Windpark Ferrum kunnen wij daarvoor inzetten. ”

“Voor onze doelstelling is de overeenkomst met Windpark Ferrum van groot belang. Er wordt hard gewerkt om met andere partners en via zogenaamde matchfunding nog meer inkomsten te genereren. Maar met de steun uit het gebiedsfonds kunnen wij al een eerste project opzetten. Op korte termijn zullen wij over dit project publiceren.”

De omvang van het gebiedsfonds is nog niet precies bekend. Het uitgangspunt is om een vast bedrag per megawatt - het geïnstalleerde vermogen van de windturbine - per operationeel jaar aan het fonds uit te keren. Dit geïnstalleerd vermogen is nog niet precies bekend omdat de uiteindelijke turbinekeuze afhankelijk is van commerciële factoren zoals financiering, tendering en beschikbaarheid in de markt. Wel is duidelijk dat het maximum geïnstalleeerd vermogen per turbine 3 megawatt is. Het totale vermogen zal dus maximaal 9MW zijn.

Wijk aan Zee wordt de grootste, maar mogelijk niet de enige belanghebbende van het gebiedsfonds. Het plan is om 80% van het fonds uit te keren ten behoeve van Wijk aan Zee, 10% aan Beverwijk en 10% aan IJmuiden/Velsen Noord. Dit is in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). Mocht er een park van 9MW gebouwd worden, dan zal de bijdrage aan de Stichting Milieuherstel ongeveer €23.000 per jaar bedragen, voor elk operationeel jaar van het windpark. Het windpark heeft een verwachte levensduur van 25 jaar.   

PS en GS verlenen Windpark Ferrum definitieve omgevingsvergunning

20 juli 2017

De realisatie van Windpark Ferrum is weer een stap dichterbij gekomen. Op 10 juli hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de voordracht van Windpark Ferrum met een ruime meerderheid aangenomen, met instemming van Gedeputeerde Staten de dag erna. Hiermee zijn de vergunningen voor de bouw van het windpark definitief. De vergunningen zijn vanaf vandaag (20 juli) ter inzage gelegd en de beroepstermijn loopt tot en met 30 augustus 2017. De stukken kunnen worden ingezien op de website van de Provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.  

NB: Een rectificatie is doorgevoerd vanwege het ontbreken van de naam en locatie van het project in de originele vergunningen. De vergunningen zijn opnieuw ter inzage gelegd en de sluitingsdatum is daartoe verlengd naar 13 September 2017.  

Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Windpark Ferrum

25 mei 2017

Op 23 mei hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor windpark Ferrum gepubliceerd. Voor inzage in de besluitenlijst, klik hier.