1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Plannen voor Windpark Ferrum ingediend bij Provincie Noord-Holland

12 mei 2016

Tata Steel heeft in overleg met Infinergy en met inzet van Royal HaskoningDHV een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland voor het plaatsen van windmolens op het bedrijfsterrein van Tata Steel IJmuiden. Vijf verschillende scenario's zijn voorgelegd aan de Provincie, waarbij het aantal molens varieert van 2 tot 8. De windmolens zijn voorgesteld voor plaatsing op het zuidelijke deel van het Tata Steel terrein. Dit is het herstructureringsgebied (zoekgebied voor windenergie) dat is aangewezen door de Provincie. 

De samenwerkingspartners hopen dit najaar van de Provincie te vernemen of zij goedkeuring verleent aan een van de scenario's, waarna de volgende fase kan starten; het voorbereiden van een bouwvergunningsaanvraag.