1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Windpark Ferrum operationeel, Velsen behaalt duurzame mijlpaal

27 oktober 2020

Windpark Ferrum, de drie windturbines op het bedrijfsterrein van Tata Steel langs de Reijndersweg in IJmuiden, is deze week formeel opgeleverd. Hiermee start de operationele fase van het windproject, dat een verwachte levensduur van 25 jaar heeft.

Het windpark is in eigendom van energiecoöperatie Windcollectief Noord-Holland en duurzame energieontwikkelaar Infinergy. Directeur Jan Pronk van Windcollectief Noord-Holland: “Nu de testfase succesvol is afgerond is Windpark Ferrum officieel operationeel, een geweldige prestatie gezien de de uitdagingen rondom het bouwen op een complexe industriële locatie. We zien ernaar uit om nu verder te kunnen met andere aspecten van het project, zoals het opzetten van het gebiedsfonds, dat maatschappelijke en duurzame projecten in de omgeving zal gaan steunen.” 

Het windpark is gelegen in de Gemeente Velsen, waar al jaren hard wordt gewerkt aan vergroening en duurzaamheid. Wethouder Floor Bal: “Velsen is ambitieus als het gaat om duurzame energie. We wekken hier al veel van op en met de ingebruikname van windpark Ferrum bereiken we een mijlpaal: in Velsen wordt nu meer energie duurzaam opgewekt dan de Velsense huishoudens samen aan elektriciteit verbruiken. Fantastisch!”

Windpark Ferrum produceert per jaar ongeveer 25GWh (gigawattuur) aan groene stroom; genoeg voor de electriciteitsconsumptie van ongeveer 7000 huishoudens per jaar.

Windpark Ferrum, Royal HaskoningDHV en Vattenfall lanceren “Dutch Corporate PPA Collective”

16 juli 2020

De drie bedrijven hebben een tienjarige Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) gesloten voor duurzame energie. Royal HaskoningDHV koopt haar groene stroom direct van de turbines van Ferrum in IJmuiden. Met Vattenfall is een contract gesloten voor levering van groene stroom op de momenten dat er onvoldoende windenergie is.

De drie turbines van het windpark hebben een vermogen van 7 MW en wekken jaarlijks ongeveer 25 gigawattuur (GWh) aan groene stroom op. Via Garanties van Oorsprong (GvO’s) wordt daarvan zo’n 4 GWh gereserveerd voor vier kantoren van Royal HaskoningDHV. De resterende 21 GWh zijn beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zich willen aansluiten bij dit zogeheten “Dutch Corporate PPA Collective”. Hiermee wordt een CPPA ook voor middelgrote stroomverbruikers een stuk toegankelijker.

Het veranderlijke karakter van de wind zorgt er voor dat de productie van groene stroom voortdurend varieert. Waar levering van groene stroom normaal gesproken wordt vergeleken met het jaarverbruik, gebeurt dat hier op kwartierbasis.Vattenfall maakt inzichtelijk hoeveel windenergie er op het moment van productie wordt afgenomen door de vier kantoren van Royal HaskoningDHV. Op momenten dat er een tekort is, springt Vattenfall bij met groene stroom uit een andere bron.

Via een door Vattenfall ontwikkeld online dashboard kan Royal HaskoningDHV realtime inzien in welke mate het windpark voorziet in de stroomvraag. Op verschillende schermen kunnen werknemers en bezoekers binnenkort zien hoeveel groene energie van het windpark er op elk moment wordt gebruikt.

Tjiwolt Wierda, directeur Windpark Ferrum:

“Dit initiatief biedt de mogelijkheid om duurzame energie van specifieke wind- en zonneprojecten direct aan te kunnen bieden aan middelgrote Nederlandse bedrijven. De energiebehoefte per bedrijf ligt daar lager dan die van de grote multinationals, die in hun eentje de productie van een heel windpark absorberen. Royal HaskoningDHV is vanaf het begin bij de ontwikkeling van Windpark Ferrum betrokken geweest en we vinden het geweldig om hen aan boord te hebben. De deur staat nu open voor andere bedrijven om ook mee te doen en hun energiegebruik te vergroenen. Natuurlijk kunnen andere organisaties ook instappen, zoals overheidsinstanties en scholen bijvoorbeeld. Het potentieel van het corporate PPA collectief is volgens ons enorm.”

Frits Smedts, director Services Royal HaskoningDHV: 

“Royal HaskoningDHV adviseert bedrijven en organisaties bij het verduurzamen en verminderen van hun energieverbruik. Voor zover er restverbruik overblijft kan Royal HaskoningDHV deze bedrijven en organisaties adviseren hoe dit zo groen mogelijk in te vullen. Bijvoorbeeld door de groene stroom rechtstreeks af te nemen van een windpark zoals wij nu doen voor een aantal van onze Nederlandse kantoren.”

Eric Suichies, hoofd Markets Vattenfall:

“Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren. Dat kan alleen als we samenwerken. Daarom sluit het energiebedrijf zich graag aan bij samenwerkingen als deze om de noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzame toekomst. Door de directe koppeling met de bron en het inzichtelijk maken van de productie daarvan, krijgt de verhouding tussen opwek en verbruik meer betekenis, wat helpt bij het maken van keuzes om verder te verduurzamen.” 

Start testfase van Windpark Ferrum

18 mei 2020

De drie windturbines van Windpark Ferrum langs de Reijndersweg zijn inmiddels volledig geïnstalleerd. Het project gaat nu de testfase in. Vanaf vandaag begint het projectteam met het laten ‘proefdraaien’; voor het eerst zullen de wieken van de turbines in beweging komen voor de eerste serie checks.

De turbines zijn al aangesloten op het landelijke electriciteitsnetwerk en daardoor wordt er ook gedurende de testfase al groene stroom naar het netwerk geëxporteerd. De verwachting is dat het windpark in de operationele fase circa 25 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar produceert. Dat staat ongeveer gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 7000 Nederlandse huishoudens.

Eigenaar van het project is Windpark Ferrum B.V., met als aandeelhouders windontwikkelaar Infinergy en Windcollectief Noord Holland. Directeur Esbjörn Wilmar van Infinergy: “Het is fantastisch om te zien dat de installatie succesvol is afgerond en dat we nu de testfase in het project hebben bereikt. Met inachtneming van zeer stricte procedures heeft ons team de bouw van Windpark Ferrum over de afgelopen maanden kunnen voortzetten. Windpark Ferrum levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame energie-doelstellingen van de Provincie Noord-Holland en we zien uit naar het moment waarop het project volledig in bedrijf kan gaan.”

Elke windturbine moet zo’n 240 testuren maken voordat het windpark formeel kan worden opgeleverd. De operationele fase zal later dit voorjaar starten en het windpark heeft een verwachte looptijd van 25 jaar.  

 

Opbouw turbines Windpark Ferrum begint

27 januari 2020

De opbouw van de windturbines van Windpark Ferrum bij Wijk aan Zee gaat beginnen. De afgelopen maanden zijn de voorbereidende werkzaamheden, zoals de constructie van de funderingen voltooid. Afgelopen week zijn de benodigde hijskranen en de eerste ladingen van turbineonderdelen naar het Tata Steel terrein vervoerd. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, start de opbouw van de turbines deze week.

Het opbouwen van elke windturbine gaat in etappes. Eerst worden de torens in delen opgebouwd. Dan worden de gondels geplaatst en als laatste komen de rotorbladen aan bod. Zodra de installatie van de turbines is afgerond, begint de testfase. Als dat goed is afgerond, gaat het windpark in gebruik.

Het windpark bestaat uit drie Enercon E92 windturbines. Elk heeft een geïnstalleerd vermogen van 2.35 megawatt, wat de totale capaciteit van het windpark op 7.05 megawatt brengt. Dat is goed voor stroom voor ongeveer 7000 huishoudens. De ashoogte van de turbines ligt op 85 meter en de maximale hoogte van het blad (tiphoogte) reikt tot 131 meter. De turbines zijn visueel gezien van vergelijkbare hoogte met de al bestaande turbines van Windpark Reijndersweg.

De opgewekte energie van het windpark zal aan het landelijke netwerk worden geleverd. Het is de verwachting dat de turbines genoeg elektriciteit zullen produceren om elk jaar circa 7000 huishoudens van groene stroom te voorzien. De levensduur van het windpark is om en nabij 25 jaar.

Constructie van Windpark Ferrum gaat van start

4 juni 2019

De bouw van Windpark Ferrum langs de Reijndersweg bij Wijk aan Zee gaat beginnen. Eerder zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen om de bouw mogelijk te maken; deze week wordt de boorstelling voor het boren van de heipalen naar de windparklocatie getransporteerd en opgesteld.

Het windpark bestaat uit drie windturbines die in het verlengde van het bestaande Windpark Reijndersweg zullen worden geplaatst. Opdrachtgever en eigenaar is Windpark Ferrum B.V., met als aandeelhouders windontwikkelaar Infinergy en Windcollectief Noord Holland. 

Directeur Esbjörn Wilmar van Infinergy: “Nu het startschot voor de bouw is gegeven hebben we de volgende mijlpaal in de ontwikkeling van Windpark Ferrum bereikt. De komende maanden zal ons projektteam de funderingen opleveren, kabels leggen en de turbines installeren. De Provincie Noord-Holland heeft een duidelijke doelstelling met betrekking tot de additionele capaciteit aan duurzame energie die in de provincie gebouwd moet worden voor het einde van 2020. Windpark Ferrum levert een belangrijke bedrage aan het realiseren hiervan.”

De heipalen onder de funderingen worden de grond ingeboord, in plaats van geslagen. Dit vermindert geluid en trillingen van de werkzaamheden significant.

De te plaatsen windturbines zijn van het model Enercon E92. Ze hebben elk een geïnstalleerd vermogen van 2.35 megawatt, wat de totale capaciteit van het windpark op 7.05 megawatt brengt. De ashoogte van de turbines ligt op 85 meter, en de tiphoogte is 131 meter, visueel gezien in lijn met de al bestaande windturbines langs de Reijndersweg.     

De opgewekte energie van het windpark zal aan het landelijke netwerk worden geleverd. De turbines zullen genoeg elektriciteit produceren om elk jaar circa 7000 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien.

Met de realisatie van Windpark Ferrum is een investering van circa €12 miljoen gemoeid. De financiering is verstrekt door de aandeelhouders en de Rabobank. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Van Hattum & Blankevoort en de bekabeling door Visser & Smit Hanab, beide onderdeel van de VolkerWind groep. De verwachting is dat Windpark Ferrum einde 2019 in gebruik genomen zal worden.