1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Het windpark

Het windpark bestaat uit 3 windturbines, die in het verlengde en ten noorden van de 3 bestaande turbines aan de Reijndersweg zullen worden geplaatst. De nieuwe windturbines, op de kaart aangegeven in blauw, zullen qua hoogte in lijn zijn met het bestaande Windpark Reijndersweg (op de kaart in zwart afgebeeld). Dit is maximaal 131 meter tot de tip van het turbineblad, met een ashoogte van maximaal 85 meter. In juni 2016 hebben we de locatie van de twee meest noordelijke turbines in zuidwestelijke richting aangepast om een grotere afstand tot bebouwing in de buurt van Wijk aan Zee te bewerkstelligen.  

 

Gegevens voorgestelde windturbines

 • Capaciteit: 2 - 3 megawatt (MW) per windturbine
 • Verwachte energieopbrengst per jaar: 6,6 miljoen kilowattuur (kWh) per windturbine (voor een 3MW turbine)*
 • Verwachte CO2 besparing per jaar: 2.400 tot 3.800 ton per windturbine (voor een 3MW turbine)
 • Hoogte: Maximaal 131 meter tot de tip van het turbineblad met een ashoogte van maximaal 85 meter

* Vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 1880 Nederlandse huishoudens. Bron: RVO/CBS 

Tijdslijn

 • januari 2017: indiening Ontheffing Wet Natuurbescherming. In het kader van de Wet Natuurbescherming vragen we ontheffing aan voor een aantal soorten, met daarbij voorstellen voor mitigerende maatregelen tot het behoud van de soorten. De documentatie is op deze website beschikbaar gemaakt.
 • maart-april 2017: ter inzage periode van de ontwerpvergunningen
 • voorjaar/zomer 2017: definitieve vergunningen
 • medio 2017 - medio 2018: voorbereidingen financiering en bouw
 • medio - eind 2018: financiering- en tenderfase voor de turbines
 • begin 2019 - medio 2019: bouwfase
 • vanaf medio 2019: operationele fase. De verwachte levensduur van het project is 25 jaar.

Projecthistorie

In eerste instantie had het projectteam een aantal varianten voor de plaatsing van maximaal 8 windturbines op het bedrijfsterrein ingediend bij de Provincie. Van de 5 ingediende scenario's hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in September 2016 besloten slechts 1 scenario in behandeling te nemen: Scenario 3, ofwel de 3 turbines in het verlengde en ten noorden van het bestaande Windpark Reijndersweg. Hoewel het niet is uitgesloten dat de afgewezen locaties ooit benut zullen worden, richt het projectteam zich nu op de realisatie van de 3 goedgekeurde turbines.