1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aanpassing aan locaties windmolens van Windpark Ferrum ingediend

4 juli 2016

De projectpartners in Windpark Ferrum hebben de voorgestelde locaties van turbines 4 en 5 aangepast en deze aanpassing ingediend bij de Provincie Noord-Holland. De aanpassing voorziet in het vergroten van de afstand van de turbines tot bebouwing rond Wijk aan Zee, door de turbines dichterbij elkaar te plaatsen en in zuidelijke richting te verschuiven. Een deel van de ingediende documentatie voor de omgevingsvergunning is daartoe aangepast. Er zijn ook een aantal aanvullingen gedaan. Alle documentatie is beschikbaar op de pagina Documenten op deze website. De verwachting is dat de Provincie deze maand, juli 2016, een uitspraak doet over welke van de ingediende voorstellen voor windenergieprojecten kunnen doorstromen naar de volgende fase.

Plannen voor Windpark Ferrum ingediend bij Provincie Noord-Holland

12 mei 2016

Tata Steel heeft in overleg met Infinergy en met inzet van Royal HaskoningDHV een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland voor het plaatsen van windmolens op het bedrijfsterrein van Tata Steel IJmuiden. Vijf verschillende scenario's zijn voorgelegd aan de Provincie, waarbij het aantal molens varieert van 2 tot 8. De windmolens zijn voorgesteld voor plaatsing op het zuidelijke deel van het Tata Steel terrein. Dit is het herstructureringsgebied (zoekgebied voor windenergie) dat is aangewezen door de Provincie. 

De samenwerkingspartners hopen dit najaar van de Provincie te vernemen of zij goedkeuring verleent aan een van de scenario's, waarna de volgende fase kan starten; het voorbereiden van een bouwvergunningsaanvraag.