1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Windpark Ferrum krijgt vergunning

15 maart 2017

Deze week hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend gemaakt dat zij ontwerp-vergunningen verlenen aan Windpark Ferrum, het voorstel voor drie windturbines in het verlengde van Windpark Reijndersweg bij Wijk aan Zee. Projectpartners Tata Steel, Infinergy, RoyalHaskoning en Windcollectief Noord-Holland hebben verheugd kennis genomen van de beslissing.

Esbjörn Wilmar, directeur van duurzame energieontwikkelaar Infinergy: “Dit is fantastisch nieuws. Over het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om dit project mogelijk te maken. Landschappelijk gezien is een industriële locatie bij uitstek geschikt voor windturbines. Maar dit brengt ook additionele uitdagingen met zich mee om de turbines in te passen in de bedrijfsvoering van de aanwezige zware industrie. Door de goede samenwerking met vele betrokkenen en de positieve inzet van Tata Steel hebben we het samen voor elkaar gekregen. Daar kunnen we trots op zijn en dit kan als een goed voorbeeld dienen voor andere industriële locaties.”

Het windpark zal worden gebouwd op het bedrijfsterrein van Tata Steel IJmuiden, dat door de Provincie Noord-Holland was aangewezen als zoekgebied voor wind op land. Het staalbedrijf speelt een zeer actieve rol in het windpark. Director Engineering and Site Services Annemarie Manger: “Verlening van de ontwerpvergunningen voor Windpark Ferrum is een grote stap voorwaarts, niet alleen voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie maar zeker ook voor die van Tata Steel. Wij zien de bouw van het project met vertrouwen tegemoet en we hopen dat de turbines in 2018 operationeel zullen zijn.”

Omwonenden kunnen kennis nemen van de definitieve bouwplannen gedurende een open avond die de Provincie Noord-Holland op 13 april 2017 van 19.00 tot 20.30 organiseert in hotel Het Hooge Duin in Wijk aan Zee. Participatiemogelijkheden in het project zullen die avond ook worden gepresenteerd. Voor de gepubliceerde beslissing van Gedeputeerde Staten op 14 maart klik hier.   

Bouwvergunningsaanvraag voor Windpark Ferrum ingediend

23 december 2016

Op 14 december hebben de projectpartners in Windpark Ferrum Fase 2 van de omgevingsvergunning; de bouwaanvraag, ingediend bij de Provincie Noord-Holland. De aanvraag is voor drie windturbines in het verlengde en ten noorden van het bestaande Windpark Reijndersweg, aangeduid als Scenario 3. Eerder dit jaar waren er een aantal verschillende voorstellen voor windturbines op het Tata Steel terrein voorgelegd aan de Provincie. In september besloten Gedeputeerde Staten echter dat alleen Windpark Ferrum Scenario 3 voldoet aan de bestaande criteria. Daarmee zijn de andere scenario’s voorlopig stilgelegd. De verwachting is dat de Provincie in het voorjaar van 2017 de definitieve beslissing over de bouwvergunning bekend zal maken. De ingediende documentatie voor de bouwaanvraag is op deze website beschikbaar gemaakt.

Groen licht voor Scenario 3 van Gedeputeerde Staten

21 september 2016

Op 20 september 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provinicie Noord-Holland besloten dat Windpark Ferrum’s Scenario 3 doorgaat naar de volgende ronde in het vergunningsproces. Het projectvoorstel wordt in deze fase getoetst aan de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Waterwet. Scenario 3 is een van in totaal 6 windenergieprojecten die geselecteerd zijn om de Provincie’s doelstelling voor wind op land te realiseren.

Scenario 3 is het voorstel om drie windmolens te plaatsen in het verlengde van het bestaande Windpark Reyndersweg. Op de overzichtskaart zijn deze molens aangegven met de nummers 3, 4 en 5.  

Scenario 3 gaat door naar de volgende ronde

3 augustus 2016

De Provincie Noord-Holland heeft vanochtend bekend gemaakt dat scenario 3 van Windpark Ferrum doorgaat in de vergunningsprocedure. Scenario 3 is een van de zes aanvragen die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebield na toetsing nu gaat voorleggen aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie. In totaal waren er 17 aanvragen ingediend.

Scenario 3 is het voorstel om drie windmolens te plaatsen in het verlengde van het bestaande Windpark Reyndersweg. Op de overzichtskaart zijn deze molens aangegeven met de nummers 3, 4 en 5. De voorgestelde locaties voor windmolens 4 en 5 zijn onlangs in zuidelijke richting verplaatst om een grotere afstand tot bewoning te bewerkstelligen.

De overige vijf projecten die de eerste fase doorlopen hebben zijn Windpark Spuisluis van Eneco, Nieuwe Hemweg en Uitbreiding Havenwind van Wind Groep Holland, Waardpolder van WP Energiek en Groetpolder van Windmolens Groetpolder BV. 

Aanpassing aan locaties windmolens van Windpark Ferrum ingediend

4 juli 2016

De projectpartners in Windpark Ferrum hebben de voorgestelde locaties van turbines 4 en 5 aangepast en deze aanpassing ingediend bij de Provincie Noord-Holland. De aanpassing voorziet in het vergroten van de afstand van de turbines tot bebouwing rond Wijk aan Zee, door de turbines dichterbij elkaar te plaatsen en in zuidelijke richting te verschuiven. Een deel van de ingediende documentatie voor de omgevingsvergunning is daartoe aangepast. Er zijn ook een aantal aanvullingen gedaan. Alle documentatie is beschikbaar op de pagina Documenten op deze website. De verwachting is dat de Provincie deze maand, juli 2016, een uitspraak doet over welke van de ingediende voorstellen voor windenergieprojecten kunnen doorstromen naar de volgende fase.