Windpark Ferrum en Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee tekenen gebiedsfonds convenant

  • Print

12 october 2017

De ontwikkelaars van Windpark Ferrum, een toekomstig windproject dat ten zuiden van Wijk aan Zee zal worden gebouwd, en de Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee hebben overeenstemming bereikt over de allocatie van een nog op te zetten gebiedsfonds. De partijen hebben daartoe een convenant getekend.

In juli van dit jaar hebben de Gedeputeerde Staten en de Provincie Noord-Holland vergunning verleend aan Windpark Ferrum, bestaande uit drie windturbines die in het verlengde van het al operationele Windpark Reijndersweg zullen worden geplaatst. De ontwikkelaars zijn van zins om het windproject volgend jaar te bouwen. Onderdeel van de plannen is het realiseren van een gebiedsfonds, met als doel om gemeenschapsprojecten en -initiatieven op milieu- en energiegebied te ondersteunen.

Initiatiefnemer EsbjÓ§rn Wilmar: “Als ontwikkelaars vinden we het belangrijk dat vooral de mensen die in de directe omgeving van het windproject wonen, baat hebben bij het gebiedsfonds. Windpark Ferrum staat het dichtst bij Wijk en Zee en via Stichting Milieuherstel kunnen we lokale bewoners helpen bij een zo milieubewust mogelijke energievoorziening.”

Het bestuur van Stichting Milieuherstel bij monde van de voorzitter Stijn Kroezen: “Als Stichting willen we Wijk aan Zee positief aan het milieu laten bijdragen. Het moet en kan beter. Bijvoorbeeld, in de transitie naar groene energie kan Wijk aan Zee voorop lopen. Projecten die we daarvoor willen starten zijn alleen mogelijk met financiële ondersteuning. De middelen die vrijkomen uit het gebiedsfonds van Windpark Ferrum kunnen wij daarvoor inzetten. ”

“Voor onze doelstelling is de overeenkomst met Windpark Ferrum van groot belang. Er wordt hard gewerkt om met andere partners en via zogenaamde matchfunding nog meer inkomsten te genereren. Maar met de steun uit het gebiedsfonds kunnen wij al een eerste project opzetten. Op korte termijn zullen wij over dit project publiceren.”

De omvang van het gebiedsfonds is nog niet precies bekend. Het uitgangspunt is om een vast bedrag per megawatt - het geïnstalleerde vermogen van de windturbine - per operationeel jaar aan het fonds uit te keren. Dit geïnstalleerd vermogen is nog niet precies bekend omdat de uiteindelijke turbinekeuze afhankelijk is van commerciële factoren zoals financiering, tendering en beschikbaarheid in de markt. Wel is duidelijk dat het maximum geïnstalleeerd vermogen per turbine 3 megawatt is. Het totale vermogen zal dus maximaal 9MW zijn.

Wijk aan Zee wordt de grootste, maar mogelijk niet de enige belanghebbende van het gebiedsfonds. Het plan is om 80% van het fonds uit te keren ten behoeve van Wijk aan Zee, 10% aan Beverwijk en 10% aan IJmuiden/Velsen Noord. Dit is in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). Mocht er een park van 9MW gebouwd worden, dan zal de bijdrage aan de Stichting Milieuherstel ongeveer €23.000 per jaar bedragen, voor elk operationeel jaar van het windpark. Het windpark heeft een verwachte levensduur van 25 jaar.