1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PS en GS verlenen Windpark Ferrum definitieve omgevingsvergunning

20 juli 2017

De realisatie van Windpark Ferrum is weer een stap dichterbij gekomen. Op 10 juli hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de voordracht van Windpark Ferrum met een ruime meerderheid aangenomen, met instemming van Gedeputeerde Staten de dag erna. Hiermee zijn de vergunningen voor de bouw van het windpark definitief. De vergunningen zijn vanaf vandaag (20 juli) ter inzage gelegd en de beroepstermijn loopt tot en met 30 augustus 2017. De stukken kunnen worden ingezien op de website van de Provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.  

NB: Een rectificatie is doorgevoerd vanwege het ontbreken van de naam en locatie van het project in de originele vergunningen. De vergunningen zijn opnieuw ter inzage gelegd en de sluitingsdatum is daartoe verlengd naar 13 September 2017.