1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bouwvergunningsaanvraag voor Windpark Ferrum ingediend

23 december 2016

Op 14 december hebben de projectpartners in Windpark Ferrum Fase 2 van de omgevingsvergunning; de bouwaanvraag, ingediend bij de Provincie Noord-Holland. De aanvraag is voor drie windturbines in het verlengde en ten noorden van het bestaande Windpark Reijndersweg, aangeduid als Scenario 3. Eerder dit jaar waren er een aantal verschillende voorstellen voor windturbines op het Tata Steel terrein voorgelegd aan de Provincie. In september besloten Gedeputeerde Staten echter dat alleen Windpark Ferrum Scenario 3 voldoet aan de bestaande criteria. Daarmee zijn de andere scenario’s voorlopig stilgelegd. De verwachting is dat de Provincie in het voorjaar van 2017 de definitieve beslissing over de bouwvergunning bekend zal maken. De ingediende documentatie voor de bouwaanvraag is op deze website beschikbaar gemaakt.