1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Groen licht voor Scenario 3 van Gedeputeerde Staten

21 september 2016

Op 20 september 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provinicie Noord-Holland besloten dat Windpark Ferrum’s Scenario 3 doorgaat naar de volgende ronde in het vergunningsproces. Het projectvoorstel wordt in deze fase getoetst aan de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Waterwet. Scenario 3 is een van in totaal 6 windenergieprojecten die geselecteerd zijn om de Provincie’s doelstelling voor wind op land te realiseren.

Scenario 3 is het voorstel om drie windmolens te plaatsen in het verlengde van het bestaande Windpark Reyndersweg. Op de overzichtskaart zijn deze molens aangegven met de nummers 3, 4 en 5.