1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Slagschaduw

De norm voor slagschaduw wordt in het maximale scenario overschreden voor één object. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door turbine 7 en 8. De overige turbines leiden niet tot een overschrijding van de wettelijke norm. In de scenario’s 3 en 5, waarin turbines 7 en 8 niet zijn opgenomen is geen overschrijding van de norm te verwachten. Door windturbines te voorzien van een automatische stilstandsvoorziening wordt voorkomen dat de norm daadwerkelijk wordt overschreden. Hiermee voldoen de windturbines aan de regels met betrekking tot slagschaduw. Belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving door slagschaduw zijn dan ook uitgesloten in alle scenario’s. De slagschaduwmodelering is uitgevoerd door specialisten van Infinergy.