1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Milieu

Hier vindt u de documenten met betrekking tot het onderwerp Milieu.

MER Aanmeldingsnotitie juni 2016

Milieutoelichting juni 2016

Natuurtoets

Resultaatberekeningen stikstof voor aanvoer via de weg

Resultaatberekeningen stikstof voor aanvoer via zee en weg 

Samenvatting Natuurtoets:

De uitkomst van de Natuurtoets is dat in alle scenario’s de effecten op natuur beperkt zijn, mits mitigerende maatregelen genomen worden tijdens de aanlegfase, zoals het verplaatsen van kwetsbare orchideeën. De Natuurtoets is opgesteld door specialisten van Royal HaskoningDHV.