1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Geluid

 Hier vindt u de documenten met betrekking tot het onderwerp Geluid. 

Revisie bijlage 4 Geluid oktober 2016  

Geluidstoets Scenario 1-4

Geluidstoets Scenario 5

Samenvatting:

In de omgeving van Tata Steel is een relatief hoog niveau van omgevingsgeluid aanwezig. De  verwachting is dat het geluid van de windturbines wegvalt in het al aanwezige geluid van de industrie op het Tata Steel terrein. Effecten op geluid zijn daarmee beperkt. Een wettelijke toetsing van de geluidimmissie is niet aan de orde, omdat de geluidbelasting van windturbines op geluidsgevoelige gebouwen op een gezoneerd industrieterrein buiten beschouwing blijft. De geluidstoets notities zijn opgesteld door specialisten van Royal HaskoningDHV.