Externe Veiligheid

  • Print

Hier vindt u documentatie met betrekking tot het onderwerp Externe Veiligheid.

Revisie bijlage 7 - Externe Veiligheid oktober 2016

Externe Veiligheid juni 2016

Externe Veiligheid aanvulling juni 2016

Samenvatting:

De conclusie van de QuickScan externe veiligheid is dat in alle scenario’s wordt voldaan aan het plaatsgebonden risico: geen kwetsbare objecten binnen de contour 10-6 per jaar en geen beperkt kwetsbare objecten binnen de contour 10-5 per jaar. Verder geldt dat de voorgestelde turbinelocaties op veilige afstand liggen van risicovolle installaties, zowel op het terrein van Tata Steel als daarbuiten. De QuickScan externe veiligheid is opgesteld door specialisten van Royal HaskoningDHV.