1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bodemkwaliteit

Hier vindt u documentatie met betrekking tot het onderwerp Bodemkwaliteit. 

Bodemkwaliteitskaart

Samenvatting effect:

Bij toepassing van de vereiste maatregelen, voor het werken in vervuilde grond, zijn in het maximale scenario geen effecten van windturbines op de bodem te verwachten, en daarmee zijn ook geen effecten te verwachten voor de andere scenario’s.