1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Archeologie

Hier vindt u documentatie met betrekking tot het onderwerp Archeologie. 

Archeologie en Cultuurhistorie

Samenvatting:

Het is mogelijk om de windturbines zonder negatieve effecten op de archeologie in het projectgebied te plaatsen, mits een aanvullend verkennend booronderzoek wordt uitgevoerd om de kennis van nu te verifiëren en te completeren. De deskstudie naar de effecten op archeologie en cultuurhistorie is uitgevoerd door Cultuurcompagnie Noord-Holland.