1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Algemeen

Op deze pagina is de overkoepelende documentatie voor de omgevingsvergunning Fase 1 en 2 gepubliceerd. Ook de informatieborden zoals gepresenteerd op de Open Inloopavond op 19 april 2016, het verslag van het Gebiedsatelier en het participatieplan kunt u hier vinden.

Overkoepelende documenten omgevingsvergunning Fase 2: Bouwaanvraag

Vanwege de grootte van het document is Specificaties Turbines in delen op de website gepubliceerd.

Aanvraagformulier Fase 2 voor Windpark Ferrum Scenario 3

Toelichting bouw Windpark Ferrum

Specificaties Turbines - deel 1

Specificaties Turbines - deel 2

Specificaties Turbines - deel 3

Specificaties Turbines - deel 4

Specificaties Turbines - deel 5

Voorontwerp Fundatie

Inkoopstation

Plattegronden

Overkoepelende documenten omgevingsvergunning Fase 1: Milieutechnische en Planologische Aspecten

In mei 2016 hebben we de aanvraag voor Omgevingsvergunning Fase 1 ingediend. In juni hebben we de locatie van turbines 4 en 5 aangepast, wat tot aangepaste documentatie heeft geleid. Welke documenten zijn herzien en welke niet staat uiteengezet in de Memo aanvulling aanvraag. Alle nieuwe en niet-herziene documentatie is beschikbaar op deze website. In oktober/november zijn verdere aanvullingen ingediend, waaronder de radarverstoringstoets. Zie onderstaande links naar de documentatie. 

Revisie Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Ferrum oktober 2016

Erratum WABO aanvraag november 2016

Erratum Bijlage 1 Kaartmateriaal november 2016

Toets defensieradar

Memo aanvulling aanvraag juni 2016

Ruimtelijke onderbouwing juni 2016

Topografische kaart juni 2016

Kadastrale kaarten

Kadastrale kaart Scenario 3 juni 2016

 

Overig 

Informatieborden Open Inloopavond 19 april 2016 

Verslag Gebiedsatelier 19 april 2016

Participatieplan  

Informatieborden Visualisaties Open Inloopavond 13 april 2017

Informatieborden Overig Open Inloopavond 13 april 2017