1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Documenten

Op deze pagina's vindt u relevantie documentatie over het windpark, waaronder de documenten van de aanvraag voor de Omgevingsvergunning Fase 1 (Milieutechnische en Planologische Aspecten) en Fase 2 (Bouwaanvraag) zoals die zijn ingediend bij de Provincie Noord-Holland. In het menu zijn de documenten ingedeeld op onderwerp. Overkoepelende documentatie, waaronder ook het verslag van het Gebiedsatelier, de informatieborden van de open inloopavonden en het participatieplan, vindt u onder de pagina Algemeen. 

Algemeen

Milieu

Landschap

Geluid

Luchtkwaliteit

Slagschaduw

Externe Veiligheid

Bodemkwaliteit

Archeologie